Úvod   Sluľby   Kontakt   Referencie   
 

Vítame Vás na stránkach grafického ©túdia HARMONY.

Čo Vám ponúkame?

-Tvorbu grafického dizajnu,
obalový dizajn, imagemaking
(od logotypu po billboard),
tlačená reklama,   inzercia,
reklamné nosiče,
tvorba a realizácia výstav
a expozícií, fotografovanie,
webdizajn.

-Knižné vydavateµstvo
- kniha na kµúč
(koncepcia, redigovanie,
dizajn, fotografovanie
až po dodávku
polygrafického spracovania).